Lansio ymgyrch ymwybyddiaeth o’r Ddyletswydd Gofal wrth i ymchwil awgrymu nad yw 56% o fusnesau’r DU yn cydymffurfio â’r gyfraith

Yn sgil tystiolaeth ddiweddar o ddiffyg cydymffurfio eang â’r ddeddfwriaeth Dyletswydd Gofal gwastraff, a lansiwyd gan y llywodraeth yn 1990, mae ymgyrch wedi cael ei lansio i godi ymwybyddiaeth o’r gyfraith a’i gofynion. Nod pennaf yr ymgyrch Gwastraff Iawn, Lle Iawn yw tynnu sylw busnesau llai at y gyfraith a’u rhwymedigaethau, gan fod ymchwil yn awgrymu mai busnesau bach a chanolig eu maint yw 94% o’r cyrff nad ydynt yn cydymffurfio.