Bydd y dudalen hon yn eich helpu i wneud y penderfyniadau cywir ynglŷn â gwastraff adeiladu a dymchwel, a bydd yn rhoi rhagor o wybodaeth am Ddyletswydd Gofal. 


Canllaw Syml i Wastraff Adeiladu a Dymchwel

Yn ein Canllaw Syml i Wastraff Adeiladu a Dymchwel, mae’r holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch i wneud y penderfyniadau cywir ynglŷn â’ch gwastraff. 


Astudiaethau achos

Mae'r Astudiaethau Achos hyn yn rhoi enghreifftiau go iawn o fethu â chyflawni rhwymedigaethau Dyletswydd Gofal, ac enghreifftiau o’r manteision ariannol o feddwl am wastraff ar ddechrau prosiect.


Cardiau gwybodaeth

Mae’r cardiau Gwybodaeth hyn yn darparu gwybodaeth gryno sy’n rhoi gwybod beth i’w wneud â gwahanol fathau o wastraff.


Digwyddiadau adeiladu

Mae Right Waste, Right Place, ar y cyd â CIWM, wedi cynnal digwyddiadau ledled y wlad yn trafod Dyletswydd Gofal ym maes adeiladu. Drwy glicio ar y logos isod, gallwch lwytho cyflwyniadau o’r digwyddiadau hyn i lawr.