Nod y Rhaglen Llysgenhadon yw ffurfioli’r cyswllt rhwng Gwastraff Iawn, Lle Iawn a thrydydd partïon sy’n gysylltiedig â’r ymgyrch. Gall Llysgenhadon yr ymgyrch ddod yn hyrwyddwyr ar gyfer yr achos yn ogystal â defnyddio deunyddiau’r ymgyrch er eu budd eu hunain. 


Dyma’r meini prawf ar gyfer dod yn Llysgennad ar gyfer yr ymgyrch:

  • Tystiolaeth fod y corff yn coleddu egwyddorion Gwastraff Iawn, Lle Iawn, a bod ganddo raglen a pholisi mewnol ar reoli gwastraff.
  • Ymrwymiad i hyrwyddo’r arferion gorau ym maes rheoli gwastraff.
  • Ymrwymiad i ymwneud yn weithgar â Gwastraff Iawn, Lle Iawn er mwyn hyrwyddo’r ymgyrch.
static1.squarespace.jpg

Mae’r cwmnïau canlynol eisoes wedi cytuno i fod yn Llysgenhadon: