Crëwyd yr ymgyrch wybodaeth Gwastraff Iawn, Lle Iawn gan grŵp o noddwyr er mwyn cynorthwyo busnesau bach a sefydliadau i gyflawni eu rhwymedigaethau Dyletswydd Gofal mewn ffordd mor ymarferol â phosibl. 

 
Big-Logo-alt.jpg
 

Mae’r ymgyrch yn cael ei rheoli gan y Gymdeithas Gwasanaethau Amgylcheddol (ESA) a’i noddi gan Asiantaeth yr AmgylcheddSefydliad Siartredig Rheoli Gwastraff ac Ymddiriedolaeth Addysg y Gymdeithas Gwasanaethau Amgylcheddol.

 
 
 
 

Rydym yn croesawu unrhyw safbwyntiau a sylwadau o ran gwneud yr ymgyrch hon yn un mor effeithiol â phosibl. Cysylltwch â ni heddiw drwy ddefnyddio’r dulliau cyswllt isod.