Mae nifer o fusnesau bach yn credu mai rhagor o fiwrocratiaeth yw rheoleiddio gwastraff.  Ond fe all yr hyn y byddwch chi'n ei wneud gael effeithiau difrifol nid yn unig ar eich busnes ond ar y gymuned ehangach hefyd. 

Gall peidio â delio â’ch gwastraff busnes yn iawn arwain at anafiadau, at fwy o dipio anghyfreithlon ac at beryglu eich bywoliaeth.  Yn fan hyn, fe allwch ddysgu o enghreifftiau eraill.  Cliciwch ar yr astudiaethau achos isod i weld sut y gall eich Dyletswydd Gofal effeithio ar eich busnes chi.  Mae’r achosion yn dangos y camau gwag i’w hosgoi ac yn rhoi enghreifftiau o arferion da.